İki Kütleye Etki Eden Kuvvet


Kuvvet F= N iki kütleye birden uygulanıyor.

m1= kg ve

m2= kg

Kütleler birbiri ile temas halinde ve sürtünme katsayısı:

k = ,

ve cisimlere etki eden net kuvvet

N .

İvmeleri ise:

= m/s²
m2 ye uygulanan tepki kuvveti:.
= N
Burada tepki kuvvetinin sürtünme den bağımsız olduğuna dikkat edin. Sadece sürtünme katsayısını değiştirerek tepki kuvvetini yeniden bulun.

 

 
   

Bu hesap makinası hyperphysics adlı siteden türkçeye çevrilmiştir. Orjinal sayfa için tıklayınız