Sürtünmeli Ortamdaki Makara
Yatay düzlemdeki cismin kütlesi:

m1 = kg                              Ýp gerilmesi : T= Newtons 

Düþey cismin kütlesi:

m2 = kg                              Aðýrlýk:  W = Newton

 Sürtünme katsayýsý : k = .

ivme = m/s²

Bu hesap makinasý hyperphysics adlý siteden türkçeye çevrilmiþtir. Orjinal sayfa için týklayýnýz