Bir Vektörü Bileşenlerine Ayırmak

Vektörler yatay ve düşey bileşenlerine ayrılabilir. Yatay ve düşey bileşenler bulunurken trigonometriden yaralanılır.

vektörün büyüklüğü:

A=

yatayla yaptığı açı: q = derece

vektörün yatay bileşeni:

Ax =

vektörün düşey bileşeni:

Ay =

   

 


Bileşenlerin Yön ve Büyüklükleri

Bileşke vektörün büyüklüğü dik vektörlerde pisagor bağıntısından bulunur. Yönü ise trigonometrik oranlardan bulunabilir.

vektörün yatay bileşeni:

Ax=

vektörün düşey bileşeni:

Ay= ,

vektörün büyüklüğü:

A=

yatayla yaptığı açı: q= degrees.

.


Vektörel toplam (İki Vektör)

Vektörler uçuca eklenerek veya bileşenlere ayırma metodu ile toplanabilir.

Vektörlerin uzunlukları ve yatayla yaptığı açılar:

A= açı= derece,

B= açı= derece,

Yatay ve düşey bileşenlerin bileşkeleri:

+ =

+ =

Bileşkenin büyüklüğü:

R =

Yatayla yaptığı açı:= derece
Vektörel toplam (Üç Vektör)

Vektörlerin büyüklükleri:

A= açı derece,
B= açı derece,
C= açı derece

bileşenler :
Ax + Bx + Cx = Rx
+ + =
Ay + By + Cy = Ry
+ + =

Bileşke vektör:

R =

yatayla yaptığı açı = derece.

Vektörel toplam (Dört Vektör)

Vektörlerin büyüklükleri:

A= at degrees,
B= at degrees,
C= at degrees,
D= at degrees,

bileşenler

Ax + Bx + Cx + Dx = Rx

+ + + =

Ay + By + Cy + Dy = Ry

+ + + =

Bileşke vektör:

R =

yatayla yaptığı açı = derece

Bu hesap makinası hyperphysics adlı siteden türkçeye çevrilmiştir. Orjinal sayfa için tıklayınız