Merkezcil Kuvvet Hesaplamasý

Merkezcil kuvvet = kütle x hýz2 / yarýçap


 


yarýçap : r = m = ft

kütle = m= kg = slugs

aðýrlýk : = W= N = lbs

hýz = v= m/s = ft/s

Merkezcil kuvvet . F= N = lbs

Discussion of concept

   

 


Merkezcil Ývme

 

Çizgisel hýz : m/s and

yarýçap : m,

Merkezcil ivme : m/s².

Eðer hýz ikiye katlanýrsa m/s ayný yarýçapta, ivme dört kat olur. m/s2.

Bu hesap makinasý hyperphysics adlý siteden türkçeye çevrilmiþtir. Orjinal sayfa için týklayýnýz