fizik - lise - konu anlatımı - soru çözümü
Kadir Hoca

  Lise 3 sayfamızdasınız. Alttaki linkleri tıklayarak istediğiniz sınıfa ait konulara ulaşabilirsiniz. Soldaki linklerden Lise 3 konularına erişebilirsiniz.  
   
   
lisefizik.com anasayfalise 1. sınıf fizik dersi konularılise 2. sınıf fizik dersi konularılise 3. sınıf fizik dersi konuları (Şimdi buradasınız.)lise 4. sınıf fizik dersi konuları

ELEKTROLİZ

 

fizik ders videoları

 

LİSE 3 KONULARI

Yeryüzünde hareket

düşey doğrultuda atış - yatay atış - eğik atış - dairesel hareket - kepler yasaları- basit harmonik hareket

Momentum

itme ve momentum - momentumun korunumu

Elektrostatik

elektrik yükü - elektriklenme - elektroskop - coulomb kanunu - elektrik alan - potansiyel - kondansatörler

Elektrik akımı

elektrik akımı - elektroliz - iletkenlik - transformatörler - elektrik devreleri - üreteçler ve lambalar - akım, gerilim, direnç - eşdeğerdirenç - üreteçler

 

konuyla ilgili ders videosunu izlemek için tıklayınız

 

Elektroliz suyun elektrik yoluyla analiz (çözümleme) edilmesidir. Yani, suyun içinden elektrik geçirerek, su oksijen ve hidrojene ayrıştırılır. Sudan elektrik geçebilmesi için suyun içine asit damlatılması gerekir. Çünkü saf su iletken değildir.Sonra elektrotlar yardımıyla elektrik geçmesi sağlanır. Aşağıdaki resim ve şekilleri inceleyiniz.

şekil 1 şekil 2 şekil 3

Şekil 1 bir elektroliz deneyinin fotoğrafıdır. Şekil 2 de basit bir resmi yapılmıştır. Şekil 3 elktroliz deneyinin sembolik gösterimidir.Elektroliz işleminde asitli suya iki iletken daldırılmış ve bu iletkenler üretece bağlanarak akım geçmesi sağlanmıştır.(Resimde iletken olarak kurşun kalemin grafit çubuğu kullanılmış). Sudan elektrik geçerken kurşun kalemlerin uçlarından kabarcıklar halinde hidrojen ve oksijen gazları çıkar. Bu gazları tutabilmek için deney tüpleri suya dolu olarak daldırılır. Böylece su (H2O) hidrojen ve oksijene ayrılmış olur. Aşağıda elektroliz ile ilgili tanımları bulacaksınız.

  • Elektrolit: Sulu çözeltisi elektriği ileten madde. Örneğin , Sülfirik asit (H2SO4), hidroklorik asit (HCl), nitrik asit (HNO3) çözeltileri.

  • Elektrot: Suya daldırılan iletkenler. Örneğin, grafit çubuk.

  • Anot: Üretecin artı kutbuna bağlana elektrot.

  • Katot: Üretecin eksi kutbuna bağlana elektrot.

  • Elektroliz kabı (voltametre): elektroliz işleminin yapıldığı kap.

Sudan belli bir miktar akım geçtiğinde, açığa çıkan hidrojen hacmi oksijenin iki katı olur. Çünkü su iki hidrojen bir oksijen atomundan oluşur. Anotta oksijen, katotda hidrojen birikir. Çünkü hidrojen iyonu (H+) artı yüklü, oksijen (O-2) eksi yüklü olduğundan, eksi elektrot artı yüklü iyonu çeker.

Not: Elektroliz kabından 1 C yük geçtiğinde, anotta 0,06 cm3 O2, katotta 0,12 cm3 H2 açığa çıkar.

Elektroliz soruları için tıklayınız.

üniversite, fizik, matematik, kalkülüs, calculus, diferansiyel denklemler

e-mail: kadir_can_erbas@yahoo.com

fizik ders videoları

özel ders matematik, özel ders ankara, özel ders fizik, özel eğitim, özel ders verenler, ders verenler, özel ders ilanları, özel ders fiyatları, özel ders ilanları, calculus 119, calculus 120, calculus bilkent, calculus metu, calculus pdf, odtü calculus, thomas calculus, özel ders calculus, özel ders diferansiyel, özel ders differential equations, özel ders dif, özel ders mekanik, özel ders elektrik, özel ders elektrik ve manyetizma, özel ders statik, özel ders dinamik, özel ders akışkanlar mekaniği, özel ders lys, özel ders ygs,

matematik fizik özel ders , video