DÜZGÜN DAİRESEL HAREKETİN İZDÜŞÜMLERİ

Düzgün dairesel hareket yapan bir cismin koordinat eksenleri üzerindeki izdüşümlerinin (x ve y bileşenlerinin) hareketi basit harmonik harekettir. Simulasyonda kırmızı nokta dairesel hareket yaparken , açık mavi renkteki nokta basit harmonik hareket yapmaktadır. Simulasyonda Y izdüşüm seçeneğini işaretlerseniz, hareketin y bileşenini sarı bir nokta olarak göreceksiniz. Bu harekette basit harmonik harekettir.

Basit harmonik hareket yapan cismin konum, hız, ivme değerlerini bulmak için dairesel hareketten yararlanılır. Dairesel hareketin vektörlerinin yatay bileşenleri x ekseni üzerinde ki cismin hareketine aittir. Benzer şekilde dairesel hareket yapan cismin konum, hız, ivme vektörlerinin düşy (y) bileşenini bulursak, y ekseninde hareket eden cismin konum, hız, ivme vektörlerini buluruz.

x ve y eksenlerinde basit harmonik hareket yapan cisimlerin periyotları ise dairesel hareketin periyoduna eşittir.

 

Simulasyon çalışmıyorsa, java programını yüklemek için tıklayınız.