1  2  3   4  5  6  7  8  9  10        önceki        sonraki
Girişim olayında iki dalga kaynağından çıkan periyodik dalgalar birbirine karışır ve yukarıdaki resme benzer bir girişim deseni oluşturur. K1 ve K2 noktasal dalga kaynakları eş zamanlı ve eşit periyotlu özdeş dalgalar üretiyorlar. Her kaynak kendi dairesel dalgasını oluşturur. Kesikli daireler dalgaların çukur noktalarını, kesiksiz daireler ise tepe noktalarını gösteriyor olsun. Dolayısıyla dairelerin kesiştiği noktalar 3 türlü olabilir: çift tepe noktası (iki kesiksiz dairenin kesişimi), çift çukur noktası (iki kesikli dairenin kesişimi), çukur tepe noktası (bir kesikli ve bir kesiksiz dairenin kesişimi).