X IŞINLARI

Error text.

Elektron atoma fırlatıldığında, çekirdeğin çekim gücü ile hareket yönünü ve hızının büyüklüğünü değiştirir. Yani bir ivme kazanır. İvmeli hareket eden yükler etrfa elektromanyetik dalga yayacağından, etrafa X ışınları olarak tabir edilen dalga boylarında elektromanyetik dalga yayılır.