İVMELİ HAREKET

Error text.

Videoda önce hızlanan, sonra sabit hızla giden, sonra da yavaşlayan bir aracın hareketi ve grafikleri gösterilmiştir. Araç eşit zaman aralıklarında yola bir noktabırakıyor. Noktaların önce birbirine yakınken gitgide uzaklaşmaları aracın hızlandığını gösterir.